Wie zijn wij?

Rinske Colenbrander

 
team-image
Rinske is in 1996 afgestudeerd als logopediste op de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Na te hebben gewerkt op een LOM- en ZMLK-school en MKD (Medisch Kleuter Dagverblijf) is ze in 2000 gestart met een logopediepraktijk te Bergen op Zoom.
In 2007 is een dependance van de praktijk gevestigd op Kakelbont kinderpraktijk. Hierdoor kunnen kinderen met problemen op meerdere gebieden sneller geholpen worden. Rinske heeft als specialisaties preverbale logopedie, articulatieproblemen (Prompt techniek), larynxmanipulatie, sensomotorische informatieverwerking in combinatie met taal- en spraakproblemen.