Wie zijn wij?

Logopediepraktijk Rinske Colenbrander

Logopediepraktijk Rinske Colenbrander is gevestigd aan de Bredasestraat 4 en in de prachtige oude Melkfabriek aan de Bruinevisstraat 32 in Bergen op Zoom. In de loop der jaren is mijn praktijk flink gegroeid en zijn wij samenwerking aan gegaan met Kinderfysiotherapie, Ergotherapie en Osteopathie in Kinderpraktijk Kakelbont. Wij zijn geopend op alle werkdagen en verrichten behandelingen bij zowel kinderen als volwassenen en op indicatie (bijv. bij préverbale logopedie, afasie, dysarthrie of slikproblemen na een CVA) ook aan huis. Wij streven naar korte wachtlijsten. In de meeste gevallen kunt u binnen 1 week terecht voor een eerste afspraak. Ook hebben wij bijna met alle zorgverzekeraars een overeenkomst.

 

In de logopediepraktijk zijn twee logopedistes werkzaam: Rinske Colenbrander en Lies Delrue. Rinske is in 1996 afgestudeerd als logopediste op de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Na te hebben gewerkt op een LOM- en ZMLK-school en MKD (Medisch Kleuter Dagverblijf) is ze in 2000 gestart met een logopediepraktijk te Bergen op Zoom. In 2007 is een dependance van de praktijk gevestigd op Kakelbont kinderpraktijk. Hierdoor kunnen kinderen met problemen op meerdere gebieden sneller geholpen worden. Rinske heeft als specialisaties preverbale logopedie, articulatieproblemen (Prompt techniek), larynxmanipulatie, sensomotorische informatieverwerking in combinatie met taal- en spraakproblemen.

 

De praktijk is een all-round praktijk maar met verschillende specialisaties. Er worden bijvoorbeeld spraak- en taalproblemen en afwijkend mondgedrag behandeld. Vooral bij jonge kinderen met een spraak- en taalontwikkelingsachterstand is het belangrijk de behandeling vroeg te starten. Zo kan worden voorkomen dat de achterstand groter wordt en de stoornis een belemmering gaat vormen voor de communicatie en ontwikkeling van het kind. Als bijzondere aandachtsgebieden hebben we een samenwerkingsverband met andere paramedici in een voor kinderen speciaal ingerichte kinderpraktijk. De verwijzing vindt bijvoorbeeld plaats door huisartsen, specialisten (KNO, kinderartsen, neurologen), orthodontisten en schoollogopedisten. Ook voor patiënten buiten de regio Bergen op Zoom staan wij klaar als u specifieke specialisaties zoekt. Sinds 1 juni 2011. is de praktijk direct toegankelijk (DTL). De cliënt hoeft dan niet eerst gezien worden door een arts.
Een aantal keren per jaar vindt er een intercollegiaal overleg plaats in een kwaliteitskring met logopedisten uit de regio Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging Voor Logopedie & Foniatrie (NVLF) en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.