Behandelingen & Informatie

Op deze pagina's vindt u informatie over de meest voorkomende behandelingen in onze praktijk en uitleg over de verschillende logopedische vraagstukken.

 

 • Het één zeggen, het andere bedoelen: voor mensen met afasie is dit dagelijkse realiteit. De Afasie Vereniging Nederland geeft voorlichting over deze taalstoornis en behartigt de belangen van mensen met afasie. Want het wordt hoog tijd dat er voor deze taalstoornis meer begrip en erkenning komt!

 •  

  Het team van vrijwilligers van de Dyslexieilijn heeft een grote en uitgebreide ervaringsdeskundigheid en kennis op het gebied van dyslexie. Als belangenvereniging voor mensen met dyslexie van 0 tot 100 kunt met al uw vragen bij hen terecht.

 •  

  Met Kinderpraktijk Kakelbont brengen wij daar waar nodig, vanuit verschillende disciplines het ontwikkelingsniveau van het kind in beeld. Als Ergotherapeute is Lisette Berkenbosch aan Kinderpraktijk Kakelbont verbonden.

 •  

  Het Audiologisch Centrum is het centrum voor gehoor, taal en spraak. In een Audiologisch Centrum (AC) werkt een team van deskundigen uit verschillende vakgebieden: audiologie, logopedie, maatschappelijk werk, psychologie en techniek. Hier vindt u ook een overzicht van alle Audiologische Centra in Nederland.

 •  

  Deze website is, speciaal ontworpen voor ouders (en behandelaars) van kinderen, die de diagnose PDD-NOS of een daaraan verwante stoornis hebben gekregen.

 •  

  'Sound of Spoken Languages.' Op deze site is van klanken en woorden (in het engels, duits en spaans) een animatie te zien, waarbij de verschillende bewegingen van lippen, tong, gehemelte en stembanden goed duidelijk worden. Ook wordt er steeds een beschrijving gegeven van de verschillende klanken.

 •  

  Deze website is voor leerkrachten die lesgeven aan leerlingen met een beperking die hun lessen met ict aantrekkelijker en effectiever willen maken.

  Website over spraak- en taalontwikkeling bij baby's, peuters en hoe deze te stimuleren.

 •  

  Kinderergotherapeuten behandelen kinderen als er problemen zijn met het uitvoeren van activiteiten bij het zorgen, spelen en leren. De ergotherapeuten met wie wij samenwerken in Kinderpraktijk Kakelbont zijn hier te vinden.

 •  

  Met Kinderpraktijk Kakelbont brengen wij daar waar nodig, vanuit verschillende disciplines het ontwikkelingsniveau van het kind in beeld. Als Kinder Fysiotherapeuten zijn Eta van Riemsdijk– Consenheim, Yvonne van de Braak en Kitty van Schilt aan Kinderpraktijk Kakelbont verbonden.

 •  

  Is een gehoortest voor kinderen en is ontwikkeld door de Nationale Hoorstichting in samenwerking met Leids Universitair Medisch Centrum. Je kunt hier genieten van mooie en wonderlijke geluiden, maar ook leren over je gehoor en hoe belangrijk dit voor je is.

 •  

  Paramedische zorg voor kinderen in Bergen op Zoom en omgeving.

 •  

  Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.

   

  Algemene informatie over het kwaliteits register voor patiënten, cliënten, zorgverzekeraars en werkgevers.

 •  

  Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS. Hieronder leest u waarom Balans zo belangrijk is voor deze ouders, hun kinderen en hun omgeving.

 •  

  Deze website is ontwikkeld in opdracht van Stichting Bibliotheek.nl. Leesplein/Jongerenliteratuurplein is een belangrijk verzamelpunt voor leesbevordering ten behoeve van kinderen en jongeren op het internet. Alles wat te maken heeft met jeugdboeken en lezen is er te vinden. De website wordt voortdurend voorzien van nieuwe informatie.  

 •  

  Algemene informatie over de betekenis van Logopedie op Wikipedia.

 •  

  De Nederlandse Federatie Stotteren (NFS) heeft als primair doel het geven van voorlichting. Hiervoor heeft zij in 2001 deze website in het leven geroepen, om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Iedereen die informatie wil over stotteren kan hier terecht.

 •  

  De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én voor alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn.

 •  

  Nederlandse vereniging voor logopedie.

 •  

  Dit is de officiële website van de Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen.De N.V.S.C.A. stelt zich ten doel het bevorderen van de behandeling van patiënten met schisis en aanverwante afwijkingen in teamverband binnen het Nederlandstalige gebied en het onderhouden van banden met zusterverenigingen in het buitenland.

 •  

  Een site voor iedereen geïnteresseerd in slechthorendheid, oorsuizen (tinnitus), de ziekte van Ménière (draaiduizelingen), een brughoektumor, overgevoelig voor geluiden (hyperacusis) of diverse hoorimplantaten zoals een cochleair implantaat (CI). De site staat boordevol informatie.

 •  

  Met Kinderpraktijk Kakelbont brengen wij daar waar nodig, vanuit verschillende disciplines het ontwikkelingsniveau van het kind in beeld. Als Kinder Osteopaat is Miranda Janssen-Kimmel aan Kinderpraktijk Kakelbont verbonden.

 •  

  Ouders Online is de grootste ouders-community van Nederland. Voor ouders van kinderen van 1 tot 18 jaar. Maandelijks ontvangen ze 300.000 bezoekers, die 8 miljoen pagina's opvragen en 30.000 berichten op het Forum plaatsen.

 •  

  Deze website geeft informatie voor ouders met kinderen met een 'rugzak'.

 •  

  Informatiepunt waar ouders met hun vragen over het onderwijs terecht kunnen.

 •  

  Op deze site is informatie te vinden over wat prelogopedieis, normale ontwikkeling van eten en drinken, de relatie tussen borstvoeding en mondmotoriek, tuitbeker of gewone beker. Prelogopedie bij problemen in de ontwikkeling van eten en drinken, bij kinderen met Down's syndroom en bij kinderen met sondevoeding. Daarnaast staat er informatie op over de beginnende communicatieve ontwikkeling.

 •  

  De Stichting Dyslexie Fonds (SDF) is opgericht in 1985 met als belangrijkste doel de bevordering en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dyslexie.

 •  

  De Stichting Downsyndroom (SDS) werd in maart 1988 opgericht op initiatief van een aantal ouders met jonge kinderen met die conditie. Zij wilden daarmee de leemte in de informatievoorziening over het syndroom en alles wat daarmee samenhangt opvullen. De SDS stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom.

 • Deze website bevat een eenvoudige uitleg over sensomotorische integratie en wat voor problemen zich daarbij voor kunnen doen. Ze geeft ook een aantal eenvoudige adviezen, activiteiten en spelletjes.

 •   

  Het doel van het Hanen Ouderprogramma is het stap voor stap ondersteu- nen van de ouders op een praktische wijze, bij het verbeteren van de com- municatie met en het stimuleren van de spraaktaalontwikkeling van hun kind. Het gaat hierbij om kinderen met een leeftijd van 1 1⁄2 tot 5 jaar met een spraaktaalontwikkelingsachterstand, al dan niet in combinatie met een algehele ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke handicap.

   

 • TOLK is een methode voor taalstimulering. Het wil taalachterstand van kinderen (0 tot 10 jaar) voorkomen of verhelpen. Doel is schoolsucces en een goede sociaal-emotionele ontplooiing. De methode sluit aan bij het natuurlijke proces van taalontwikkeling. TOLK activeert ouders op rijke en gevarieerde manier taal aan te bieden. Het maakt gebruik van film, kijkvragen en reminders. TOLK is ontwikkeld door KLIK Onderwijsondersteuning.