Behandelingen & Informatie

Op deze pagina's vindt u informatie over de meest voorkomende behandelingen in onze praktijk en uitleg over de verschillende logopedische vraagstukken.
De kosten van logopedische behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer uw zorgverzekeraar een contract met onze praktijk heeft wordt Logopedie 100% vergoed. Indien u een afspraak niet nakomt kunnen wij u de zitting rechtstreeks in rekening brengen. U kunt uw afspraak afzeggen of verplaatsen, dit dient u echter minimaal 24 uur van tevoren te doen. Afspraken die op maandag zijn gepland, dienen uiterlijk de vrijdagochtend ervoor geannuleerd of verzet te zijn.
 

Wij hanteren de volgende tarieven:

Prestatiebeschrijvingen

Tarief

Reguliere individuele zitting
€ 40,05
Internetzitting/telelogopedie
€ 40,05
Specifieke individuele zitting van stotteren
€ 80,10
Specifieke individuele zitting van preverbale logopedie
€ 80,10
Specifieke individuele zitting van afasie-patiënten
€ 80,10
Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie
€ 80,10
Groepszitting voor specifieke behandeling van 2 personen
€ 60,07
Groepszitting voor specifieke behandeling van 3 personen
€ 40,05
Groepszitting voor specifieke behandeling van 4 personen
€ 30,04
Groepszitting voor specifieke behandeling van 5 tot 10 personen
€ 17,16
Uittoeslag (Toeslag voor behandeling aan huis)
€ 22,75
Screening bij directe toegang
€ 20,02
Specifieke behandeling volgens het Hanen-Ouderprogramma
€ 2.259,39
Groepsbehandeling integrale Zorg Stotteren (IZS) per dagdeel
€ 107,21
Overleg met derden
€ 80,10
Verslaglegging aan derden
€ 80,10
Telefonische zitting
€ 20,02
 
Alle door ons gehanteerde tarieven, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zijn gebaseerd op het door de Nederlands Zorg Autoriteit (NZA), vastgestelde maximum tarief. De informatie op deze pagina is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de (onjuiste) aangeboden informatie. Zonder nadere aankondiging kunnen op deze pagina wijzigingen en-/of verbeteringen worden doorgevoerd. Aan de inhoud van deze pagina kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Wanneer u bij ons in behandeling bent en u betaalt zelf voor de behandeling zullen wij u op de hoogte brengen wanneer de tarieven wijzigen.